RETURN POLICY

นโยบายการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

 • สินค้าและกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ โดยยังมีป้ายสินค้าติดอยู่และสินค้ายังไม่ถูกใช้งาน
  • เงื่อนไขในการคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้า
   1. พาวมิราเคิล ทำการส่งสินค้าผิดรุ่นผิดสีไปให้ลูกค้า
   2. ลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนสี หรือรุ่นสินค้า 
   3. สินค้ามีปัญหาจากการผลิตของทาง พาวมิราเคิล (สินค้ารับประกัน 1 ปี)
  • ค่าขนส่งสำหรับกรณีเงื่อนไข a. และ c. ลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งกลับมา ทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ โดยทำการชำระค่าจัดส่งคืนให้ลูกค้าภายหลัง ยกเว้นการส่งสินค้าคืนจากต่างประเทศลูกค้า ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้ากลับมาที่ไทยเอง
  • ค่าขนส่งสำหรับกรณีเงื่อนไข b. ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเอง ยกเว้นลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ทางเราไม่สามารถให้ขอเปลี่ยนรุ่น หรือ สีได้
 • ลูกค้าจำเป็นต้องได้รับสินค้าก่อนที่จะทำรายการคืนสินค้าไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าระหว่างการจัดส่งได้
 • สินค้าที่ได้รับส่วนลดมากกว่า 15% ไม่สามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้ยกเว้นเข้าเงื่อนไข a.
 • เมื่อทางเราได้รับสินค้าและผ่านการตรวจสอบสินค้าแล้วว่าถูกต้องตามเงื่อนไขที่แจ้งไว้ข้างต้น เราจะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าภายใน 3 – 7 วันนับจากวันที่เราได้แจ้งผลการขอเปลี่ยนสินค้า
 • การคืนสินค้าสำหรับเงื่อนไข a. และ c. ไม่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดได้ แต่สามารถเลือกรับสินค้าชิ้นใหม่ ยกเว้นในกรณีที่ พาวมิราเคิล ไม่มีสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือ สีเดียวกัน มาเปลี่ยนให้ลูกค้าสามารถเลือกสีใหม่ หรือ สามารถขอเงินคืน ทางเราจะทำการคืนเงินให้เต็มจำนวนภายใน 15 วัน
 • ในกรณที่ลูกค้ามีความต้องการเปลี่ยนสินค้าสำหรับเงื่อนไข b. จะสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะสินค้ารุ่นเดียวกัน หรือสินค้าที่มีราคาสูงกว่าและชำระส่วนต่างเพิ่ม

วิธีการส่งคืน/เปลี่ยนสินค้า

 1. โดยแจ้งรายละเอียดในการขอคืนสินค้าเพื่อเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามด้านล่างนี้
  • แจ้งชื่อ ,ที่อยู่ ,เบอรร์ติดต่อกลับ, เลขที่ใบเสร็จหรือเลขที่ใบสั่งซื้อ, เลขที่บัญชีสำหรับการรับเงินคืน และเหตุผลในการขอคืนสินค้า
 2. ลูกค้าต้องรอผลการอนุมัติขอเปลี่ยนสินค้าจากเราก่อน ถึงทำการส่งสินค้ากลับมา
 3. เมื่อได้รับการยืนยันให้้แลี่ยนได้แล้ว ลูกค้าต้องใช้กล่อง Packaging เดิมทั้งหมด และ ใส่ใบเสร็จของเราไว้ในกล่อง  โดยใช้ สติกเกอร์ ชื่อและที่อยู่ ผู้รับ/ผู้ส่งที่เราเตรียมไว้ให้ แปะทับของเก่าและส่งกลับมา
 4. เมื่อเราได้รับสินค้าและตรวจสอบแล้วว่า ที่สินค้าอยู่ในเงื่อนไขการคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้า เราจะทำการส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้ลูกค้าภายใน 3 – 7 วันนับจากวันที่เราได้แจ้งผลการขอเปลี่ยนสินค้า

*** ที่อยู่สำหรับการส่งสินค้าคืน***